Přeskočit menu
motto - ...tělo je náš dům a tomto světě, vejděme dovnitř...

Kdo jsme?

Jsme nezávislé společenství psychoterapeutů, kteří se orientují na psychoterapeutickou práci s tělem (dále zkráceně jako "bodyterapie"). Společně jsme absolvovali čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, který odpovídá mezinárodním psychoterapeutickým standardům. Výcvik byl vedený zahraničními lektory (z Německa, Nizozemí, Brazilie) akreditovanými u Evropské asociace pro bodypsychoterapii (EABP), kteří mají bohaté a dlouholeté zkušenosti z různých bodyterapeutických přístupů (Bioenergetika, Biosyntéza, Pesso-boyden terapie, Hakomi terapie, aj.). Chceme dále spolupracovat na rozšiřování povědomí o psychoterapeutické práci s tělem v širší veřejnosti a také propagovat u nás dosud nepříliš známá bioenergetická cvičení, která mají hluboký léčebný potenciál.

Bodyterapii vidíme jako cestu, která nás přivádí skrze vždypřítomné tělo do kontaktu s námi samými - s naší skutečnou podstatou. Vnímáme tuto cestu pro sebe jako úzdravnou a otevírající přístup k našim potenciálům a životní síle; proto věříme, že může oslovit a obohatit i Vás.

↑ nahoru

Lidé

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D

foto k profilu terapeuta

Vystudoval jsem psychologii na FF UK v Praze se specializací v klinické psychologii. Několik let jsem pracoval jsem s lidmi, kteří prodělali závažnější duševní onemocnění (O.s.Baobab v Praze, Psychiatrická klinika v Německu) a s lidmi se zdravotním znevýhodněním (O.s.Rytmus v Praze, Camphill Community ve Walesu). V současné době působím v Českých Budějovicích. Poskytuji individuální psychoterapii a psychologické poradenství v soukromé praxi. Vedu bioenergetická cvičení a celodenní workshopy. Pracuji na katedře psychologie a pedagogiky PedF JCU. Jsem členem ČMPS (Českomoravská psychologický společnost) a ČAPZT (Česká asociace zaměřená na tělo). Absolvoval jsem základní kurz Transakční analýzy, sebezkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor, výcvik v Telefonické krizové intervenci a čtyřletý systematický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Dlouhodobě se věnuji meditaci, alikvótnímu zpěvu a hudbě (buben, didjeridoo).

Mgr. Alice Borská

foto k profilu terapeuta

Vystudovala jsem psychologii na FF UK v Praze se specializací klinická psychologie. Poskytuji psychoterapii a psychologické poradenství v soukromé praxi. Vedu psychoterapeutické skupiny vycházející z principů psychoterapie zaměřené na tělo a tanečně-pohybové terapie a kurzy a semináře bioenergetických cvičení zaměřené na sebezkušenost a seberozvoj. V minulosti jsem pracovala jako vychovatelka v Azylovém domě pro děti a jako psychoterapeutka pro dospělé v Azylovém domě pro matky s dětmi (Kolpingův dům). Absolvovala jsem čtyřletý systematický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a čtyřletý psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii (model V. Satirové), jeden rok výcviku v Taneční a pohybové terapii a arteterapeutické sebezkušenostní semináře pod vedením Kamily Ženaté. Jsem členkou ČAPZT (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo). Dlouhodobě se aktivně zajímám o pohyb a tanec, působím jako taneční pedagožka.

Mgr. Michaela Čápová

foto k profilu terapeuta

Vystudovala jsem psychologii (FF UK) se specializací klinická psychologie. Během svého vzdělávání jsem absolvovala čtyřletý skupinový výcvik v Elementární psychoterapii, Základní výcvik v práci s tělem v psychoterapii, kurz krizové intervence, semináře expresivních terapií. Nyní absolvuji výcvik Integrovaná psychoterapie zaměřená na tělo. Několik let jsem pracovala s mladými psychotickými klienty jako lektorka, terapeutka a poradce. Poté jsem pracovala jako terapeutka a poradce pro rodiče a blízké v terapeutické komunitě pro lidi s poruchou osobnosti. Zároveň jako tlumočnice mám dlouhodobé zkušenosti se semináři zaměřenými na komunikaci, konflikty a skupinové procesy. Velkým zdrojem pro pochopení lidského nitra mi je tanec v 5 rytmech (www.gabrielleroth.com, www.5rytmu.cz), několikaletá individuální psychoterapie, meditace a některé duchovní tradice.

Mgr. Tereza Koryntová

foto k profilu terapeuta

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, se specializací v klinické psychologii, absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v Integrativní na tělo orientované psychoterapii. V současné době prochází výcvikem práce s traumatem dle Dr. Petera Levina a výcvikem v somatickém koučování. Pracuje jako psycholožka v Dětském domově v Letech. Poskytuje psychoterapii a koučování v oblasti osobního rozvoje v soukromé praxi v Praze. V Centru Komplexní Péče v Dobřichovicích vede bioenergetické cvičební skupiny, nabízí individuální psychoterapii a psychologické poradenství a vede odborné semináře. Věnuje se meditaci, spontánnímu tanci a zpěvu, v dětském domově založila spolu s režisérem J. Ondrou divadelní soubor jako formu terapie dětí.

Mgr. Jiří Macháček

foto k profilu terapeuta

V soukromé praxi poskytuji individuální psychoterapii, poradenské konzultace včetně diagnostiky pro klienty s psychosomatickými obtížemi, depresí nebo se vztahovými a jinými problémy. Od roku 2008 také pracuji na Psychosomatické klinice jako klinický psycholog a psychoterapeut. V minulosti jsem několik let pracoval jako lektor a příjmový pracovník s mladými lidmi, kteří trpí psychotickým onemocněním. Absolvoval jsem 4 letý systematický sebezkušenostní výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo. Dále kurzy Focusing I a II, Kurzy krizové intervence, workshopy o práci s rodinou. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze.

Mgr. Jana Hronková

foto k profilu terapeuta

Pracuji jako psychoterapeutka a psycholožka. Absolvovala jsem studium klinické psychologie na FFUK a speciální pedagogiku na PedF UK. Věnovala jsem se nejprve asistenci a kreativním aktivitám s lidmi s mentálním postižením, posléze jsem pak několik let působila v oblasti péče o duševní zdraví. Pracovala jsem v psychosociální rehabilitaci jako pracovní terapeutka a dlouhodobě v klinické praxi jako psychoterapeutka, se zaměřením na muzikoterapii (Denní sanatorium Fokusu Praha, ÚVN Praha). Prošla jsem čtyřletým uceleným výcvikem v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (ČAPZT) a výcvikem v celostní muzikoterapii (T.Procházka). Své vzdělání a připravenost pro terapeutickou práci si průběžně prohlubuji ve specializačních kurzech zaměřených na práci s tělem, krizovou intervenci, kreativní terapeutické přístupy a dlouhodobě též v sebezkušenostním tanci v 5 rytmech. Ve vlastním životě i v terapeutické praxi mě zajímají možnosti jak poznat, tvořivě rozvinout a plně využít svůj potenciál a talenty, a jak vědomě léčit to, co v nás potřebuje uzdravení.

Mgr. František Zimmel

foto k profilu terapeuta

Pracuji jako klinický psycholog v Centru ucelené rehabilitace Roseta v Praze. Vystudoval jsem nejprve sociální vědy na FHS UK a poté klinickou psychologii na FF UK. Absolvoval jsem dlouhodobý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, výcvik v metodě focusing (www.focusing.cz) a výcvik v kariérovém poradenství. V psychologii se vzdělávám neustále v dalších seminářích a výcvicích (např. rogersovská psychoterapie, krizová intervence atd.). Při práci s klienty se zaměřuji na situace hledání životního směru, zvládání těžkých situací a vztahové potíže. Poskytuji psychologické poradenství, psychoterapii a psychologické koučování. Žiji s manželkou a dcerou v pasivním domě ve středních Čechách. Dlouhodobě se zajímám o jógu a meditace. Rád odpočívám při plavání a manuální práci.

↑ nahoru