Přeskočit menu
motto - ...tělo je náš dům a tomto světě, vejděme dovnitř...

O bioenergetických cvičeních

Bioenergetika je metoda práce s člověkem, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Pomocí bioenergetických cvičení je možné uvolnit chronické svalové napětí, což směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá vidět člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně ovlivnit a změnit kvalitu lidského života.

Efekty bioenergetických cvičení:

 • odstraňují bloky v těle a umožňují tak volný tok životní energie
 • vedou k vědomému prožívání přítomného okamžiku
 • harmonizují spolu tělo, mysl a emoce
 • napojují na osobní vnitřní zdroj a zvyšují tak hladinu energie jedince
 • pracují se "zasutými" emocemi a dávají prostor k jejich vyjádření
 • prohlubují kontakt se sebou samým i s druhými lidmi
 • zvyšují svobodu spontánního projevu a snižují nadbytečnou vědomou kontrolu
 • učí laskavému přístupu k sobě samému
↑ nahoru

Typický průběh našich cvičení

Cvičební skupina bývá většinou otevřená, tzn. že zájemci mohou přicházet průběžně během roku a zapojovat se do skupiny. V některých případech fungují také uzavřené skupiny. Výhodou práce v nich je stálost jejích členů a z toho plynoucí větší důvěra a bezpečí pro hlubší a intenzivnější práci. Uzavřené skupiny oproti otevřeným nabírají členy jen na začátku svého fungování. V obou případech se pracuje v malém počtu do 12 osob. Jedno setkání většinou trvá 1,5-2 hodiny a konají se pravidelně každý týden. Je vhodné si přinést pohodlné, volné oblečení. Setkání bývá strukturované do několika částí, ale řídí se aktuálně i potřebami jednotlivých skupin:

 • Sezení, které umožňuje člověku dostat se více do svého těla a přítomného dění.
 • Rozcvička, která umožňuje člověku citlivě protáhnout, oživit a uvědomit si různé části svého těla, jejich kvality a stav.
 • Tematická část, která nabízí člověku ponořit se hlouběji do práce s vlastním tělem a jeho procesy, sledovat vynořující se souvislosti, myšlenkové a emoční obsahy.
 • Záverečné sdílení zážitků, které poskytuje čas a prostor slovně vyjádřit a sdílet v bezpečném prostředí své zážitky z celého setkání.

↑ nahoru

Pro koho jsou cvičení vhodná?

Pro každého zájemce o vlastní sebepoznání, zlepšení psychofyzické kondice, relaxaci a odbourání každodenního stresu a svalového napětí, navázání dialogu s tělem a se zdroji, které poskytuje. Každý cvičící si volí intenzitu podle svých potřeb a tělesné kondice.

Cvičení není vhodné provádět v akutní fázi jakéhokoli onemocnění. V případě jakýchkoli obav o své tělo či psychiku, doporučujeme konzultaci o vhodnosti cvičení s lékařem nebo psychoterapeutem.

V situaci závažných psychických problémů, např. častých úzkostných stavů, depresivity nebo opakujících se závažných problémů v mezilidských vztazích doporučujeme vyhledat psychoterapeutickou pomoc. Samotná cvičení k vaší léčbě nestačí!

Bioenergetická cvičení vycházejí z předpokladu, že tělesná a duševní stránka člověka spolu úzce souvisí. Pokud se někdo cítí často nervózní, úzkostný, trpí stresem, prožívá dlouhodobou emocionální zátěž, své emoce si nepřipouští, potlačuje je atd., reaguje na tyto prožitky samozřejmě také tělesně. Různé části těla bývají následkem toho značně zatěžovány a často dochází k vytvoření chronického svalového bloku, rozvoji nepříjemných tělesných stesků, psychosomatického onemocnění, dlouhodobé únavy, nechutenství, psychických problémů. Cvičení pomáhají taková napětí uvolňovat, uvědomovat si je v souvislostech jejich vzniku a podporují obnovení přirozené vitality a síly. Součástí cvičení je podpora přirozeného dýchání, jež souvisí s celkovou vitalitou člověka a jeho svalovými tenzemi. Častým důsledkem stresu a napětí je povrchní, tlumené dýchání spojené se ztrátou vitality a životních projevů.

↑ nahoru

Odkazy a literatura

Bioenergetika

 • A. Lowen: The Betrayal of the Body. 1967
 • A.Lowen: Bioenergetika. Portál, Praha 2002.

Práce s tělem

 • Edward W.L. Smith: Tělo v psychoterapii. Portál, Praha 2007.
 • R. Kurtz: Hakomi Therapy. Hakomi Institute, Boulder 1983.
 • S. Keleman: Anatomie emocí. Portál, Praha 2005.
 • S. Johnson: Charakterové typy člověka. Terapeutická léčba raných poruch. Computer Press, Brno 2007.
 • S. Johnson: Charakterová proměna člověka. Computer Press, Brno 2006.
 • S. Johnson: Humanizing the narcissistic style. W.W. Norton, New York 1987.
 • Boadella: Lifestreams. An Introduction to Biosynthesis. Routledge & Kegan Paul Ltd., London and New York 1987.
 • K. Dychtwald: Bodymind. Pantheon Books 1977

Body stress release exercises

 • R. Hoffmann, U. Gudat: Bioenergetická cvičení. Portál, Praha 1993.
 • A. Schwarz, R. Schweppe: Bioenergetika, cvičení proti stresu. Alternativa, Praha 2004.
 • Tarthang Tulku: Tibetská léčebná relaxace Kum Nye. Alternativa, Praha 1995.

Odkazy

↑ nahoru